Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Phong

Nguyễn Phong

Nguyễn Phong
13 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
"Thất bại nó không làm cho chúng ta gục ngã. Mà thất bại chỉ cho chúng ta bài học để tiến đến thành công."